Công ty cổ phần Hạ Long Monaco Phiên bản Viindoo 16.0

Thông tin về Công Ty Cổ phần Công Nghệ Viindoo.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hoá đơn
Xuất hoá đơn
Hoá đơn & Thanh toán
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Kế toán & Tài chính
Kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, kế toán quản trị
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi tiêu (HR)
Nộp, duyệt và gửi hoá đơn chi phí của nhân viên
Vắng mặt
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Quản lý Ngân sách
Sử dụng ngân sách để so sánh doanh thu và chi phí thực tế so với kế hoạch
Phê duyệt
Trình duyệt để được phê duyệt
Tạm ứng Nhân viên
Yêu cầu và phê duyệt tạm ứng của nhân viên
Bảng lương
Quản lý hồ sơ lương nhân viên của bạn
Trình tùy chỉnh Viindoo
Tùy chỉnh ứng dụng Viindoo bằng giao diện trực quan
Tăng ca
Lập kế hoạch và Quản lý tăng ca của cán bộ công nhân viên
Nhật ký Công việc
Ứng dụng quản lý tất cả các loại nhật ký công việc cho nhân viên của bạn
Suất ăn
Quản lý đơn đặt hàng bữa ăn cho nhân viên của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Kỹ năng Nhân viên
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản KT

Báo cáo Kho luật định Việt Nam
Báo cáo Kho luật định Việt Nam
Hệ thống tài khoản kế toán đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam
Hệ thống Tài khoản theo thông tư 200 và 133
Hoạch đồ kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC
Tài sản Kế toán - Việt Nam
Hỗ trợ Quản lý Tài sản Kế toán theo Chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS)
Báo cáo kế toán - Kế toán Việt Nam
Mẫu báo cáo tài chính mặc định dành cho các doanh nghiệp Việt Nam
Thông tin chung của hóa đơn điện tử Việt Nam
Một số trường chung của hóa đơn điện tử
Kế toán Nhân sự - Việt Nam
Mở rộng mô-đun cơ sở tích hợp kế toán và nhân sự theo Tiêu chuẩn Việt Nam
Bảng lương Việt Nam
Thiết lập một số thông tin lương theo quy tắc Việt Nam
Tích hợp Bảng lương Việt Nam với kế toán
Tích hợp Bảng lương Việt Nam với hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam
Việt Nam - Tích hợp lương bổng đặt suất ăn với Kế toán
Dữ liệu kế toán Việt Nam cho quy định lương bổng đặt suất ăn
In phiếu Nhập/Xuất kho theo mẫu Việt Nam
In phiếu Xuất kho, Nhập kho theo mẫu thông tư 200/2014/TT-BTC.